Foto Galeri  MURAT GEZİCİ 1 KASIM ERKEN SEÇİM ARAŞTIRMASI

[2/8]

Araştırmaya katılan halkın hükümetin terör olaylarıyla ilgili yaklaşımını yeterli bulup bulmamasına ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 70,9 u yeterli olmadığını ifade ederken yüzde 17,8 i yeterli olduğunu ifade etmektedir.