Türkiye'de Genel Seçimler

Genel Seçimler

Türkiye'de genel seçimler, Türkiye'nin çok partili hayata geçtiği 1946'dan 2007 yılına kadar 5 yılda bir yapılmış, 2007 referandumundan sonra 4 yılda bir yapılmaktadır.

Milletvekili seçimleri 550 üyeli (1991 öncesi 450, (1983'de 400) )Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne üye seçmek için, nisbi temsil sistemi ile yapılır. Ülke barajı %10'dur.

Bir parti mecliste sandalye elde etmek için, ulusal düzeyde oyların en az %10'unu almalıdır.

Türkiye'de Yerel Seçimler

Yerel Seçimler

Türkiye’de Anayasanın 67. maddesi yerel yönetimlerinin karar oganlarının seçimle işbaşına geldiklerini belitmektedir.

127. maddenin ilk fıkrası ise seçimlerin ve halkoylamalarının serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı gözetim ve denetimi altında yapılması gereğini öngörmektedir.

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Cumhurbaşkanı Seçimi

Cumhurbaşkanları 2007'de anayasada yapılan değişikliğe kadar meclis tarafından bir defa yedi yıllığına seçilmekteydi.

2007 referandumundan sonra halk tarafından en fazla iki defa beş yıllığına (5+5) seçilecektir.

Türkiye'de Halk Oylamaları

Referandumlar

Referandum ya da plebisit; anayasa değişikliği, yasaların kabulu gibi bazı önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır.

Referandumda halkın iradesi idareye doğrudan doğruya yansımakta olup doğrudan demokrasi örneğidir.