10 BAŞLIKTA MHP SEÇİM VAATLERİ

Taşeron uygulamasına son verilecek: İşsizlik ve yoksulluk azaltılacak, gelir dağılımı daha adil hale gelecek. Taşeron işçiler bir kereye mahsus yargı kararlarında olduğu gibi kadroya alınacak ve taşeron uygulamasından vazgeçilecek.

[ 1/10 ]

Emeklilere 13 maaş, asgari ücret vergi dışı: Emeklilere bir yılda 13 maaş verilecek. Dar gelirlinin vergi yükü hafifletilecek. Vergide öz denetim sistemine geçilecek. Herkesin mali gücüne göre vergi ödediği adaletli bir vergi sistemi getirilecek. Asgari ücret vergi dışı bırakılacak. Tüm harcamalar gider konusu yapılacak.

[ 2/10 ]

Yoksullara yardım tek çatı altında toplanacak: Yoksulluk tanımı yeniden yapılacak. Yapılan yardımlar, STK; belediye, vakıf ve devlet yardımları tek çatı altında toplanacak. Bir kişinin birçok yerden yardım alması yerine adaletli dağıtım sağlanacak.

[ 3/10 ]

Gerçekçi döviz kuru politikası: Ekonomide dış kaynak bağımlılığı azaltılacak. İhracattaki artışı sürdürülebilir kılacak gerçekçi bir döviz kuru politikası uygulanacak. Ekonomide güven ve istikrar ortamı sağlanacak ve geleceğe ilişkin belirsizlik azalacak. Enflasyon kalıcı şekilde düşürülecek ve fiyat istikrarı sağlanacak. Bağımsız Merkez Bankası anlayışı hakim olacak. Kamu borç stoku sürdürülebilir seviyeye çekilecek.

[ 4/10 ]

İsrafın önüne geçilecek: İsraf ve verimsizliğin önüne geçilecek. Kamu açıkları azaltılacak. Kamuda tasarruf tedbirlerine geçilecek. Kamu mali yönetimi daha saydam ve hesap verilebilir hale getirilecek. Kamu gelirleri ile harcamaların karşılanması esas olacak. Kaynak dağılımında adalet sağlanacak.

[ 5/10 ]

KDV aşağı çekilecek: KDV genel oranı kademeli olarak aşağı çekilecek. Kayıt dışılıkla etkin mücadele edilecek. Kamu ve özel sektör yatırımları akılcı bir alana yönlendirilecek. Enerji ve altyapı gibi büyük kamu projelerindeki kamu özel sektör işbirliği teşvik edilecek.

[ 6/10 ]

Büyük projeler vatandaşa sorulacak: Toplumun büyük kesimini ilgilendiren önemli projelerde halkın proje oluşumuna ve karar sürecine katılımı sağlanacak. Borç yönetimi ayrı bir politika olarak değerlendirilecek.

[ 7/10 ]

Halk Bankası halka arz edilecek: Borsada manipülasyon engellenecek. Bankalar reel kesimin finansmanında etkin hale gelecek. Halk Bankası halka arz edilecek. Vakıfbank etkin yönetime kavuşturulacak. Ziraat, kamu bankası olarak kalacak.

[ 8/10 ]

Endüstri bölgeleri kurulacak: Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına kolaylık sağlanacak. Yabancı yatırımlar için endüstri bölgeleri uygulaması etkin olarak kullanılacak. Tüm işlemlerin tek merkezde yapılmasına imkan veren tek durak iş merkezleri oluşturulacak.

[ 9/10 ]

Köprü, otoyol ve barajlar özelleştirilmeyecek: Özelleştirmede üretim ve istihdam artışı sağlanacak. KİTler tek bir portföyde toplanacak. Köprü, otoyol ve barajlar gibi tesisler özelleştirilmeyecek. Ekonomi yönetimi yeniden yapılandırılacak.

[ 10/10 ]