MURAT GEZİCİ 1 KASIM ERKEN SEÇİM ARAŞTIRMASI

Araştırmaya katılan halkın yüzde 74,5 inin son günlerde halkın üzerinde bir baskının olduğunu düşünüyor.

[ 1/8 ]

Araştırmaya katılan halkın hükümetin terör olaylarıyla ilgili yaklaşımını yeterli bulup bulmamasına ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 70,9 u yeterli olmadığını ifade ederken yüzde 17,8 i yeterli olduğunu ifade etmektedir.

[ 2/8 ]

Cumhurbaşkanı Erdoğanın bahsettiği Başkanlık sistemini destekliyor musunuz?

[ 3/8 ]

[ 4/8 ]

[ 5/8 ]

[ 6/8 ]

[ 7/8 ]

[ 8/8 ]