SECİMANKETİ.TV SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI - EYLÜL 2015

Seçimanketi.Tv tarafından Eylül ayı başında başlatılan Siyasi Gündem Araştırmasına 81 ilden 27 bin 691 kişi katıldı. İnternet üzerinden online olarak gerçekleştirilen ankete katılanların büyük çoğunluğunu erkekler oluşturdu.

[ 1/9 ]

Araştırmaya katılımın en fazla olduğu illerin başında İstanbul gelirken, yüzde 9.59 ile Ankara ikinci sırada yer aldı.

[ 2/9 ]

Ankete katılanların yüzde 59u üniversite mezunlarından oluşurken, yüzde 30 lise mezunu

[ 3/9 ]

[ 4/9 ]

[ 5/9 ]

[ 6/9 ]

[ 7/9 ]

[ 8/9 ]

[ 9/9 ]