Siyasi parti :

Siyasi parti (eskiden fırka, farklı görüşe sahip topluluk), benzer siyasî görüşleri paylaşan kişilerin bir ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak üzere kurdukları örgütlere verilen isimdir.


Siyasi Parti Çeşitleri :

Siyasî partiler yapılarına göre 3 sınıfa ayrılırlar:

1. Tek Partili Sistemi

Meşru siyasal faaliyetin tek bir partiye tanındığı, muhalefete yer verilmeyen ve günümüzde daha çok sosyalist ülkelerde uygulanan siyasal-yönetsel sistem. Tek parti sisteminin en önemli özelliği, her şeye rağmen egemen olan partinin bir ideolojiyi temsil etmesi bu ideolojiye göte toplumu yeniden kurmaya, ona yeni ve farklı bir biçim vermeye çalışmasıdır.


2. Çift Partili Sistemi

Çift partili sistem oy hakkı bulunanların iki büyük parti arasında seçim yaptığı ve kazananın mecliste çoğunluğu sağlayarak iktidara geldiği bir sistemdir


3. Çok Partili Sistemi

Çok partili sistem oy hakkı bulunanların birçok parti arasında seçim yapabildiği bir sistemdir. Bu sistemde genellikle bir parti çoğunluğu sağlayamaz ve koalisyonlar sağlanarak iktidar oluşturulur.


İdeolojilerine göre partiler:

  • Muhafazakâr Partiler
  • Milliyetçi Partiler
  • İslamcı Partiler
  • Sosyal Demokrat Partiler
  • Sosyalist Partiler
  • Komünist Partiler
  • Faşist Partiler
  • Anarşist Partiler
  • Feminist Partiler
  • Liberteryen Partiler