YILLARA GÖRE TÜRKİYE'DE MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ

Genel Seçimler

Türkiye'de genel seçimler, Türkiye'nin çok partili hayata geçtiği 1946'dan 2007 yılına kadar 5 yılda bir yapılmış, 2007 referandumundan sonra 4 yılda bir yapılıyor. 2017 Referandumu ile Anayasaya "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılacaktır" maddesi eklenmiştir. Bu madde 2019 seçimlerinden sonra uygulanacaktır.

Milletvekili seçimleri 1983'de 400, 1991'e kadar 450, 2015 yılına kadar 550 ve 2019 seçimleri ile beraber 600 üye seçmek için, nisbi temsil sistemi ile yapılır. Ülke barajı %10'dur.

Bir parti mecliste sandalye elde etmek için, ulusal düzeyde oyların en az %10'unu almalıdır.

YILLARA GÖRE TÜRKİYE'DE YEREL SEÇİMLER

Yerel Seçimler

Türkiye’de Anayasanın 67. maddesi yerel yönetimlerinin karar oganlarının seçimle işbaşına geldiklerini belitmektedir.

127. maddenin ilk fıkrası ise seçimlerin ve halkoylamalarının serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı gözetim ve denetimi altında yapılması gereğini öngörmektedir.

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır.

YILLARA GÖRE TÜRKİYE'DE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Cumhurbaşkanları 2007'de anayasada yapılan değişikliğe kadar meclis tarafından bir defa yedi yıllığına seçilmekteydi.

2007 referandumundan sonra halk tarafından en fazla iki defa beş yıllığına (5+5) seçilecektir.

24 Haziran Milletvekili Seçimlerinde Kime Oy Vereceksiniz?

Bu anket kapanmıştır.
Sonuçları Gör